Welkom

Over ons

Diensten

Producten

Maatschappelijk betrokken

Algemene Voorwaarden

Contact
E-assessment
MBTI
Talent Motivatie Analyse
LSI
Leiderschap Invloed
OCI
Talent Motivatie Analyse
Deze methode is gericht op selectie, ontwikkeling en beoordeling op basis van de vertaling van de werkelijke drijfveren naar gedrag. De resultaten worden weergegeven in een duidelijk rapport welke ontwikkelingsgericht is opgesteld, door de focus op talenten en sterke punten te benadrukken.


De Talent Motivatie Assessment meet de emotionele balans, talenten en motivatie van personen.

Talenten
Talenten zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. Ze typeren als het ware de
persoonlijkheid. De stabiele persoonlijkheidskenmerken hebben een grote invloed op het gedrag van
mensen en de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden van personen. Daarnaast hebben talenten
invloed op de motivatie van de persoon.

Motieven
Motieven betreffen al die factoren die mensen aanzetten tot gedrag - of juist remmen. Het zijn voor- en
afkeuren, overtuigingen en zelfbeelden, behoeften, angsten en remmingen. Gedrag wordt niet alleen
bepaald door het "kunnen" (talenten en competenties), maar vooral ook door het "willen" (motieven).
Werkzaamheden die bij de persoonlijke behoeften, voorkeuren en talenten aansluiten worden veelal
als motiverend ervaren.

HR Coach is door EHRM Vision gecertificeerd voor het afnemen van TMA Assessments. Alle assessments worden online afgenomen.


Copyrights HR Coach BV. Alle rechten voorbehouden.