Welkom

Over ons

Diensten

Producten

Maatschappelijk betrokken

Algemene Voorwaarden

Contact
Change
Coaching
HRM Consultancy
Change

Wat is de werkelijke noodzaak en essentie van de change? Waaruit blijkt dat en is het waar? Alvorens een verander- en ontwikkeltraject op te starten is gedegen onderzoek nodig. Te denken valt aan een organisatie-cultuurdiagnose, medewerkerstevredenheidsonderzoek, klantwaarderingsonderzoek enz. Daarnaast is een open dialoog nodig om met de eindverantwoordelijken helderheid en commitment te verkrijgen. In deze fase staat de mate van ambitie centraal, maar ook de individuele leiderschapskwaliteiten, competenties, mate van samenwerken en het hebben van lef.  

De uitkomst van dit onderzoek en het inzicht in het individu en/of team wordt vertaald naar kernwaarden en doelstellingen welke richtinggevend zijn voor de medewerkers. Binnen de gestelde kaders krijgen medewerkers de gelegenheid zichzelf en als team te ontwikkelen en de verantwoordelijkheid te nemen om de beoogde doelstelling te realiseren. Daarin worden zij gecoacht, getraind en waar nodig wordt een assessment uitgevoerd. In deze fase gaat het om commitment en wilskracht. Dit kan evenwel ook leiden tot herplaatsing of het afscheid nemen van elkaar op een respectvolle manier.

Copyrights HR Coach BV. Alle rechten voorbehouden.