Welkom

Over ons

Diensten

Producten

Maatschappelijk betrokken

Algemene Voorwaarden

Contact
Change
Coaching
HRM Consultancy
HRM Consultancy

Het HR-vakgebied staat op bepaalde onderdelen nog in de kinderschoenen. Te vaak is er kritiek van werkgevers en werknemers over de rolopvatting van de P&O-er, de resultaten en bijdragen voor de organisatie. Veel personeelsinstrumenten zijn traditioneel ingericht en ontbreekt het van een duidelijke visie over hoe Human Resources beter kunnen worden ingezet. HR Coach heeft hierover een heldere visie, de juiste instrumenten én is in staat om als freelance (ZZP) professional hieraan uitvoering te geven.

De missie en visie worden vertaald naar waarden en kerncompetenties die leidend zijn voor het strategisch personeelsbeleid én de hierop afgestemde HR-instrumenten. Doel hiervan is het waarderend ontwikkelen van de medewerker en het team. De traditionele functionerings- en beoordelingscyclus -die veelal gericht is op excessen, uitzonderingen en te negatief wordt neergezet waardoor medewerkers risicomijdend gedrag vertonen- wordt vervangen door een cyclus waarin de beoogde ontwikkeling wordt gestimuleerd, gevolgd en vastgelegd. 

Vele onderzoeken hebben aangetoond dat een HR-beleid welke bijdraagt aan het stimuleren van persoonlijke kwaliteiten van uw medewerkers een veel beter resultaat geven voor uw product of dienst. Maak uw organisatie tot een 'great place to work'. HR Coach helpt u daar graag bij!

Copyrights HR Coach BV. Alle rechten voorbehouden.